Trung tâm gia sư Thành Tài

Giới thiệu Trung tâm gia sư Thành Tài

Qúy phụ huynh thân mến, nhiệm vụ của giáo viên đối với học sinh là làm cho học sinh tiến bộ trong học tập và trưởng thành trong nhận thức, tư tưởng đúng hướng, đạo đức tốt. Là một trung tâm Gia sư, nói về trách nhiệm và...

Tiêu Chuẩn Nghề Giáo Tại Trung Tâm Gia Sư Thành Tài

 Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cái nghề để kiếm sống. Trong hàng triệu nghề nghiệp, cái nghề nào cũng có giá trị riêng của nó. Nghề nào cũng có thuận lợi và khó khăn, nghề nào cũng có niềm vui...