Nội quy nhận lớp tại trung tâm gia sư Thành Tài

Nội quy nhận lớp

- QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN KHI ĐẾN TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH TÀI NHẬN LỚP CẦN MANG THEO: + Thẻ GV, bằng tốt nghiệp (đối với GV), thẻ sinh viên (đối với Sinh viên). + Giấy CMND. - QUY TRÌNH NHẬN LỚP TẠI TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH...