Lớp hiện có

MS: 2455

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:12

Môn dạy:Toán

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/ tuần (3 - 5)

Thời gian dạy:từ 14h trở đi, trước 18h

Địa chỉ:Đường 26 - Q. Bình Tân

Yêu cầu:GV Nam hoặc Nữ

Lương:1,700,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2453

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người Lớn

Môn dạy:Guitar Nâng cao

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:1b/ tuần, thứ 2

Thời gian dạy:14h trở đi

Địa chỉ:Phong Phú, Bình Chánh

Yêu cầu:Gia sư Nam hoặc Nữ

Lương:170,000/ giờ

Liên hệ:0961 765 913 - 09

MS: 2452

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:5

Môn dạy:Tiếng Việt

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/ tuần (4 - 7)

Thời gian dạy:thứ 4: 19h đến 21h, thứ 7: 14h đến 16h

Địa chỉ:Sài Gòn Pearl - Nguyễn Hữu Cảnh - Q. Bình Thạnh

Yêu cầu:GV Nữ, GV Tự do, khoa Tiểu học

Lương:1,700,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2451

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:9

Môn dạy:Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:4b/ tuần (2 - 3 - 5 - 7)

Thời gian dạy:16h - 18h

Địa chỉ:Điện Biên Phủ - P. 17 - Q. Bình Thạnh

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ, kinh nghiệm luyện thi, vui vẻ, hòa đồng, tận tâm

Lương:1,500,000

Liên hệ:0938 447 914 - 0961 765 913

MS: 2450

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:1

Môn dạy:Rèn chữ đẹp

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/ tuần (SX)

Thời gian dạy:SX

Địa chỉ:Điện Biên Phủ - P. 22 - Q. Bình Thanh

Yêu cầu:GV hoặc SV Nữ

Lương:SV Nữ: 900,000 hoặc GV Nữ 2: 2,500,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2449

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:11

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nữ, Học Khá, đã đạt 7.5 tiếng Anh

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/ tuần (Sắp xếp)

Thời gian dạy:sau 17h30

Địa chỉ:Nguyễn Triệu Luật - P. Tân Tạo - Q. Bình Tân

Yêu cầu:GV Nam hoặc Nữ

Lương:1,800,000

Liên hệ:0938 447 914 - 0961 765 913

MS: 2444

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Luyện Thi Anh Văn lớp 9 lên 10

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/ tuần (2 - 4 - 6)

Thời gian dạy:19h - 21h

Địa chỉ:Hậu Giang - P. 12 - Q. 6

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2442

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:9

Môn dạy:Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Văn

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/ tuần (2 - 4 - 6)

Thời gian dạy:19h - 21h

Địa chỉ:Hậu Giang - P. 12 - Q.6

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ, kinh nghiệm luyện thi Văn

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2448

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:8

Môn dạy:Toán

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/ tuần (4 - 5 hoặc 4 - 6 hay 5 - 6)

Thời gian dạy:Sắp xếp dạy từ 18h trở đi

Địa chỉ:Bùi Tứ Toàn - P. An Lạc - Q. Bình Tân

Yêu cầu:Giáo Viên Nữ

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2447

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:5 + 6

Môn dạy:Toán - Lý

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/ tuần (SX)

Thời gian dạy:Sắp xếp

Địa chỉ:Hòa Hảo - P. 3 - Q. 10

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ, Ôn Toán Lớp 5 trước, Dạy Toán - Lý lớp 6 sau, Dạy tới tháng 9

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914