Lớp hiện có

MS: 2239

Đã có giáo viên

Lớp dạy:9

Môn dạy:Toán, Lý, Hóa,

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (3-5)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Tân Kỳ Tân Qúy - Q. Tân Phú

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán năm 3 hoặc 4

Lương:1,000,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2238

Đã có giáo viên

Lớp dạy:8

Môn dạy:Toán

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Tạ Quang Bửu - Q.8

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2236

Đã có giáo viên

Lớp dạy:5

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:5

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Nguyễn Kim - Q.5

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,800,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2235

Đã có giáo viên

Lớp dạy:5

Môn dạy:Toán, Tiếng Việt

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Quốc lộ 50 - Q.8

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán năm 3 hoặc 4

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2234

Đã có giáo viên

Lớp dạy:3 + 5

Môn dạy:Toán, Anh Văn

Học viên:Nữ

Số học viên:3

Buổi dạy:4

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Nguyễn Văn Cừ - Q.1

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,800,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2233

Đã có giáo viên

Lớp dạy:4

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (3-5)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Lê Văn Việt - Q.9

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán năm 3 hoặc 4

Lương:800,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2232

Đã có giáo viên

Lớp dạy:4

Môn dạy:Toán - Tiếng Việt

Học viên:Nam

Số học viên:2

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Lê Hồng Phong - P.3 - Q.5

Yêu cầu:SN Nữ, Sư phạm Toán năm 3

Lương:1,100,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2231

Đã có giáo viên

Lớp dạy:3

Môn dạy:Toán

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (4, 6)

Thời gian dạy:từ 15h trở đi (có thể sắp xếp)

Địa chỉ:Phạm Văn Chiêu - Q. Gò Vấp

Yêu cầu:SV Nam (sư phạm Toán năm 3 hoặc 4, phương pháp dạy tốt, khả năng giao tiếp tốt).

Lương:1,100,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2230

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:5

Môn dạy:Anh Văn - Văn

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (3, 5, 7)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Trần Cao Vân - Q.3

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913