Lớp dạy kèm ngoại ngữ

MS: 2440

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người Lớn

Môn dạy:Tiếng Trung

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/ tuần (SX, trừ T7 và CN)

Thời gian dạy:18h-20h

Địa chỉ:Trần Bình Trọng, Q.5

Yêu cầu:SV Nữ, giỏi tiếng Trung

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2436

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người Lớn

Môn dạy:Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản - Nâng Cao

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/ tuần ( Sắp xêp)

Thời gian dạy:19h trở đi

Địa chỉ:Hồ Bá Kiện - P.15 - Q.10

Yêu cầu:GV Nữ chuyên ngành ngoại ngữ, giỏi giao tiếp

Lương:2,500,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914