Lớp dạy kèm cấp 3

MS: 2284

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:11

Môn dạy:Toán

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (Sắp xếp)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Tân Sơn Nhì - Q.Tân Phú

Yêu cầu:SV Nam sư phạm Toán

Lương:1,000,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2283

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:12

Môn dạy:Toán + Lý + Hóa

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2, 4, 6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Hồ Văn Huê - Q.Phú Nhuận

Yêu cầu:Giáo viên Nữ

Lương:2,500,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2282

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:11

Môn dạy:Lý + Hóa

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:4b/tuần (2,3,4,5)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Nguyễn Văn Nghi - Q.Gò Vấp

Yêu cầu:SV Nam giỏi khối A

Lương:1,700,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2281

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:10

Môn dạy:Toán + Báo bài

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2, 4, 6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Tân Thới Nhất - Q.12

Yêu cầu:SV Nam sư phạm Toán

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2259

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Sinh

Môn dạy:11

Học viên:Nữ

Số học viên:2

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Cao Văn Lầu - Q.6

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2258

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:12

Môn dạy:Hóa

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (3-5-7)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Khánh Hội - Q.4

Yêu cầu:SV Nữ - Sư phạm Hóa năm 3

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2257

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:11

Môn dạy:Luyện Thi ĐH (Toán - Lý - Hóa)

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Lò Gốm - Bình Tân

Yêu cầu:GV Nam - Toán

Lương:2,500,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2256

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:10

Môn dạy:Toán - Hóa

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Lê Lai - Q.1

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán năm 3 hoặc 4

Lương:1,400,000

Liên hệ:0961 765 913