Lớp dạy kèm cấp 2

MS: 2247

Đã có giáo viên

Lớp dạy:9

Môn dạy:Ngữ Văn

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Bùi Minh Trực - Q.8

Yêu cầu:SV Sư phạm Văn năm 4

Lương:1,400,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2246

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:9

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:4b/tuần (2-4-6-CN)

Thời gian dạy:16h

Địa chỉ:Hoàng Văn Thụ - Q. Tân Bình

Yêu cầu:SV Nữ Sư phạm Anh

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2245

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:8

Môn dạy:Hóa

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (3-5-7)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Nguyễn Văn Luông - Q.6

Yêu cầu:SV Sư phạm Hóa năm 3

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2244

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:7

Môn dạy:Anh Văn

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:4b/tuần (2-4-6-CN)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Đoàn Văn Bơ - Q.4

Yêu cầu:SV Nữ Sư phạm Anh

Lương:1,400,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2243

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:9

Môn dạy:

Học viên:Nữ

Số học viên:2

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Nguyễn Trãi - Q.5

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,500,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2242

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:7

Môn dạy:Hóa

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (3-5)

Thời gian dạy:18h30

Địa chỉ:Nguyễn Thị Minh Khai - Q.3

Yêu cầu:SV Nam giỏi Hóa

Lương:900,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2241

Đã có giáo viên

Lớp dạy:6

Môn dạy:Toán, Lý

Học viên:Nam

Số học viên:2

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:18h30

Địa chỉ:Võ Văn Tần - Q.3

Yêu cầu:SV Sư phạm Toán năm 4

Lương:1,300,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2240

Đã có giáo viên

Lớp dạy:7

Môn dạy:Anh Văn

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:CMT8 - Q. Tân Bình

Yêu cầu:SV Sư phạm Anh năm 3

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2239

Đã có giáo viên

Lớp dạy:9

Môn dạy:Toán, Lý, Hóa,

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (3-5)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Tân Kỳ Tân Qúy - Q. Tân Phú

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán năm 3 hoặc 4

Lương:1,000,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2238

Đã có giáo viên

Lớp dạy:8

Môn dạy:Toán

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Tạ Quang Bửu - Q.8

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913