Lớp dạy kèm cấp 1

MS: 2264

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:5

Môn dạy:Toán

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (2, 4)

Thời gian dạy:19h30

Địa chỉ:Nguyễn Cư Trinh - Q.1

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:700,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2263

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:4

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:4b/tuần (2, 3, 4, 5)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Xóm Củi - Q.8

Yêu cầu:SV Nữ SP tiếng Anh

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2261

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:2

Môn dạy:Toán + Tiếng Việt

Học viên:Nữ

Số học viên:2

Buổi dạy:3b/tuần (3, 5, 7)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Trần Kế Xương - Q.Bình Thạnh

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:800,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2262

Đã có giáo viên

Lớp dạy:3

Môn dạy:Toán

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:4b/tuần (2, 4, 6, CN)

Thời gian dạy:18h30

Địa chỉ:Hoa Sứ - Q. Phú Nhuận

Yêu cầu:SV Nam

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2237

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:4

Môn dạy:Toán

Học viên:Nam

N:2

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Lê Văn Lương - Q.7

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán

Lương:1,000,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2236

Đã có giáo viên

Lớp dạy:5

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:5

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Nguyễn Kim - Q.5

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,800,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2235

Đã có giáo viên

Lớp dạy:5

Môn dạy:Toán, Tiếng Việt

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Quốc lộ 50 - Q.8

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán năm 3 hoặc 4

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2234

Đã có giáo viên

Lớp dạy:3 + 5

Môn dạy:Toán, Anh Văn

Học viên:Nữ

Số học viên:3

Buổi dạy:4

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Nguyễn Văn Cừ - Q.1

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,800,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2233

Đã có giáo viên

Lớp dạy:4

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (3-5)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Lê Văn Việt - Q.9

Yêu cầu:SV Nam giỏi Toán năm 3 hoặc 4

Lương:800,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2232

Đã có giáo viên

Lớp dạy:4

Môn dạy:Toán - Tiếng Việt

Học viên:Nam

Số học viên:2

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Lê Hồng Phong - P.3 - Q.5

Yêu cầu:SN Nữ, Sư phạm Toán năm 3

Lương:1,100,000

Liên hệ:0961 765 913