Lớp dạy kèm cấp 1

MS: 2297

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:4

Môn dạy:Toán

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Tân Hòa Đông - P. Bình Trị Thiên - Q. Bình Tân

Yêu cầu:GV Nữ, kiên trì, chịu khó, giỏi phương pháp

Lương:1,900,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2292

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:4

Môn dạy:Toán

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b (2 - 4 - 6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Tân Hòa Đông - P. Bình Trị Đông - Q. Bình Tân

Yêu cầu:GV Nữ hoặc Cử nhân sư phạm Toán, SP tiểu học

Lương:1,500,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2291

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:3

Môn dạy:Toán - Tiếng Anh

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2 - 4 - 6)

Thời gian dạy:17h30 hoặc 18h

Địa chỉ:KDC Nam Nông - P. Thạnh Lộc - Q.12

Yêu cầu:SV Nữ giỏi khối D (Toán và tiếng Anh), có kinh nghiệm dạy kèm, phương pháp vững

Lương:900,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2270

Đã có giáo viên

Lớp dạy:5

Môn dạy:Toán + Báo bài

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:5b/tuần (2, 3, 4, 5, 6)

Thời gian dạy:18h

Địa chỉ:Võ Văn Tần - Q.3

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2269

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:2

Môn dạy:Báo bài

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:5b/tuần (2, 3, 4, 5, 6)

Thời gian dạy:19h30

Địa chỉ:Hậu Giang - Q.6

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2268

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:3

Môn dạy:Báo bài

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:5b/tuần (2, 3, 4, 5, 6)

Thời gian dạy:19h30

Địa chỉ:Lê Văn Việt - Q.9

Yêu cầu:SV Nam

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2267

Đã có giáo viên

Lớp dạy:5

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (3, 5)

Thời gian dạy:17h

Địa chỉ:Hồng Bàng - Q.5

Yêu cầu:SP Nữ sư phạm tiếng Anh

Lương:700,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2266

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:4

Môn dạy:Báo bài

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2, 4, 6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Bình Trị Đông - Q6

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:900,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2266

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:4

Môn dạy:Báo bài

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2, 4, 6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Bình Trị Đông - Q6

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:900,000

Liên hệ:0961 765 913

MS: 2265

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:5

Môn dạy:Tiếng Anh

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:5b/tuần (2, 3, 4, 5, 6)

Thời gian dạy:19h30

Địa chỉ:Tôn Đức Thắng - Q.1

Yêu cầu:SV Nữ sư phạm tiếng Anh

Lương:1,700,000

Liên hệ:0961 765 913