Lớp dạy kèm âm nhạc, vẽ

MS: 2416

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Sinh viên

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát nâng cao

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b (3 - 5 - 7)

Thời gian dạy:8h hoặc 9h, 1h30'/buổi

Địa chỉ:Nguyễn Văn Thủ - P. Đakao - Q. 1

Yêu cầu:Gia sư Nữ giỏi, kinh nghiệm dạy kèm Guitar

Lương:1,800,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2145

Đã có giáo viên

Lớp dạy:Người Lớn

Môn dạy:Guitar đệm hát căn bản

Học viên:1

Số học viên:2

Buổi dạy:2b/ tuần (3 - 5)

Thời gian dạy:7h30 (AM)

Địa chỉ:Skygadernt - PMH - Q.7

Yêu cầu:Gia sư Nam hoặc Nữ, kinh nghiệm, chơi đàn giỏi

Lương:1,600,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2403

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người lớn

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát cơ bản - nâng cao

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b/tuần (2-4-6)

Thời gian dạy:13h-14h30

Địa chỉ:Khu phố Start Hill - P. Tân Phú - Q.7

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ chuyên ngành âm nhạc, Nhạc cụ Guitar, sư phạm Nhạc

Lương:1,900,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2404

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người lớn

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát cơ bản - nâng cao

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b (2 - 6)

Thời gian dạy:19h

Địa chỉ:Hồ Biểu Chánh - P. 11 - Q. Phú Nhuận

Yêu cầu:SV Nam chơi tốt Guitar nâng cao, có kinh nghiệm dạy kèm, năng động

Lương:1,300,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2406

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:5

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát cơ bản

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b( 2 - 6)

Thời gian dạy:17h - 18h

Địa chỉ:Cao Thắng - P. 17 - Q. Phú Nhuận

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ, kinh nghiệm dạy kèm, chuyên môn cao

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2402

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người lớn

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát căn bản

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:3b - Sắp xếp

Thời gian dạy:21h - 22h

Địa chỉ:Đường 48 - Q. Thủ Đức

Yêu cầu:SV Nữ

Lương:1,800,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2401

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người lớn

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát cơ bản

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:2b( 2 - 6)

Thời gian dạy:19h trở đi

Địa chỉ:Hưng Phú - P.9 - Q.8

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2309

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người lớn

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát cơ bản

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:3b(3 - 5 - 7)

Thời gian dạy:14h - 15h30

Địa chỉ:Đường Hoàng Diệu - P. 6 - Q. 4

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ

Lương:1,800,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2306

Lớp chưa giao: Đang cần gia sư

Lớp dạy:Người lớn

Môn dạy:Đàn Ukulele căn bản

Học viên:Nam

Số học viên:1

Buổi dạy:2b/tuần (3-5)

Thời gian dạy:14h - 15h

Địa chỉ:Phạm Ngọc Thạch - P.6 - Q.3

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm dạy kèm

Lương:1,200,000

Liên hệ:0961 765 913 - 0938 447 914

MS: 2299

Đã có giáo viên

Lớp dạy:10

Môn dạy:Đàn Guitar đệm hát cơ bản

Học viên:Nữ

Số học viên:1

Buổi dạy:4b/tuần, Sắp xếp (trừ T7 - CN)

Thời gian dạy:18h - 19h30

Địa chỉ:Lê Đại Hành - P.15 - Q.11

Yêu cầu:SV Nam hoặc Nữ, Dạy có tâm, dạy có kết quả, có phương pháp giảng dạy

Lương:2,400,000

Liên hệ:0961 765 913