Dạy Đàn Guitar TPHCM

Dạy Đàn Guitar TPHCM

Nội dung dạy đánh đàn Guitar buổi 1 thuộc chương trình dạy Guitar cho các bạn học đánh đàn guitar tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Nội dung buổi học 1 bao gồm:   Dạy đàn guitar tại tphcm Chương I: Cấu tạo và chức...

Dạy đàn Guitar TPHCM

Nội dung dạy đàn Guitar TPHCM buổi 2 thuộc chương trình dạy Guitar cho các bạn  tại TPHCM Nội dung buổi học 2 bao gồm: Chương III. Nhạc lý ứng dụng. Dây và Ký hiệu dây Trung Tâm Dạy đàn Guitar TPHCM - Kiến thức: Dạy đàn Guitar...